Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten gir i hovedsak tilbud til personer med psykisk utviklingshemming. Tjenesten skal være tilpasset den enkelte og dens behov for opplæring/tilrettelegging. Formålet med bistanden er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Dette gjelder både i boligen og på dagsenteret (Breidablikk).

OM TJENESTEN

MÅLGRUPPE:

Innbyggere i Dovre som har behov for opplæring eller oppfølging for kortere eller lengre tid.

KRITERIER:

Tjenesten blir gitt ut i fra:

  • individuelle behov, brukermedvirkning
  • dokumentering/anbefaling fra spesialisthelsetjenesten
  • helse- og omsorgstjenesteloven

Tjenesten evalueres ut i fra målsettinger utarbeidet i Individuell Plan eller tiltaksplan.

PRIS:

Tjenesten er gratis.

KONTAKTINFORMASJON

ANSVARLIG ENHET:

Helse- og rehabiliteringsavdelingen

SØKNADSPROSESS

Fyll ut søknadsskjema som du kan få ved å henvende deg til avdelingsleder Anita Grothe, tlf. 48 99 59 38 eller laste ned her: søknadsskjema 

Send søknadsskjema til Dovre kommune, Helse- og rehabiliteringsavdelingen, Kongsv. 4, 2662 Dovre

Du mottar skriftlig svar på søknaden innen 3 uker.

KLAGE:

Klageadgangen er beskrevet i vedtaket.  Klagen rettes til saksbehandler.  Klageinstans er Fylkesmannen

LOVER

Lov om helse- og omsorgstjenester

Avdelingsleder:

Anita Grothe,  tlf 48 99 59 38

E-post: anita.grothe@dovre.kommune.no

 

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås