Koordinerende enhet

Koordinerende enhet 

  • har overordnet ansvar for Individuell Plan - som  skal konkretisere dine behov for tjenester og hvordan behovene skal dekkes
  • skal oppnevne og veilede koordinator - som er din kontaktperson når du har behov for flere og sammensatte helse- og omsorgstjenester
  • skal behandle søknader om støttekontakt, miljøarbeidertjenester og pårørendestøtte
  • skal legge til rette for brukermedvirkning

 

Søknader kan sendes pr post til  Koordinerende enhet, Helse- og rehabiliteringsavdelingen, Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås.

 

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås