Jordmortjeneste

Jordmortjenesten omfatter:

 • Svangerskapsomsorg til den gravide familie 
 • Kvinnehelse / prevensjonsveiledning
 • Ammeveiledning 
 • Regionalt vaktsamarbeid

Om jordmortjenesten:

Jordmor har kontordag to dager i uken.  


Jordmortjenesten omfatter:

 • Svangerskapsomsorg til den gravide familie
 • Kvinnehelse/prevensjon
 • Ammeveiledning
 • Regionalt vaktsamarbeid

Om tjenesten:
 • Den gravide familie
 • Hjemmebesøk
 • Kvinner fra 16-70 år

Kriterier:
Den gravide kan selv ringe jordmor, eller via legekontoret for time
 

Jordmortjenesten er organisert under Helse- og rehabiliteringsavdelingen.
 

Åpningstider

Kontortid mellom 08.00 og 15.30 (2 – 3 dager pr uke)

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås,

 
Telefonnumre:
Jordmor: 992 43 136
Legekontoret: 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): 941 59 061
 

For kreftprøver mm, ring legekontoret