Helsestasjon for barn 0-5 år

Vi tilbyr

De fleste helsekonsultasjonene er med helsesykepleier. Noen konsultasjoner omfatter også undersøkelse hos lege eller fysioterapeut.

Kontakt

Ann Kristin Hagevold
Helsesykepleier
Mobil 917 56 762