Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

"Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet."
Les mer om fysioterapi her: http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi
 
Dovre kommune har 2 kommunefysioterapeuter i hver sin 100 % stilling, samt driftsavtale med Dombås akupunktur og fysioterapi. Fysioterapeutene har hovedkontor på Helsehuset på Dombås. I tillegg til poliklinisk virksomhet på Helsehuset tilbys også fysioterapi på Fredheim omsorgssenter, skoler og i barnehager, samt hjemme hos pasienten der dette er aktuelt. Behandling skjer etter henvisning fra lege.
 

Fysioterapitjenesten kan bidra med:

• Individuelle undersøkelser, vurderinger og behandlinger
• Rehabilitering, habilitering og opptrening
• Veiledning til egentrening/tilpassa fysisk aktivitet
• Informasjon og rådgivning innen helse og aktivitet
• Gruppetrening
• Hverdagsrehabilitering med tidsavgrenset og intensiv opptrening i eget hjem
 

Pris:

Fra 1. januar 2017 ble sykdomslisten avviklet, og frikort for egenandelstak 2 automatisert. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel, med unntak av barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.
Du vil få informasjon hos din fysioterapeut om dette, og hva takstene for behandlingen er.

Kontakt

Ingvild Haugom
Fysioterapeut
Telefon 61 24 22 25
Mobil 906 74 165
Helene Gjerde
Fysioterapeut
Telefon 61 24 22 25
Mobil 918 85 762
Dombås akupunktur og fysioterapi v/ Svein Vatne
Telefon 61 24 11 62

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse: Fysioterapitjenesten, Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås
 
Telefon: 61 24 22 25