Fysioterapi

Målsettingen med fysioterapi er å forebygge muskel-/skjelettplager, begrense uheldig utvikling på grunn av skader eller sykdom som påvirker motorikk, samt å bidra til mestring i hverdagen.

Dovre kommune har to kommunefysioterapeuter i hver sin 100 % stilling, samt driftsavtale med Dombås akupunktur og fysioterapi.

Fysioterapeutene har hovedkontor på Helsehuset på Dombås. I tillegg til poliklinisk virksomhet på Helsehuset tilbys også fysioterapi på Fredheim omsorgssenter, skoler og i barnehager, samt hjemme hos pasienten der dette er aktuelt. 

Alle kan ta kontakt direkte med fysioterapitjenesten. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege, men ved nyoppståtte plager anbefales det likevel en undersøkelse hos lege før bestilling.

 

Fysioterapitjenesten kan bidra med:

• Individuelle undersøkelser, vurderinger og behandlinger
• Rehabilitering, habilitering og opptrening
• Veiledning til egentrening/tilpasset fysisk aktivitet
• Informasjon og rådgivning innen helse og aktivitet
• Gruppetrening
• Hverdagsrehabilitering med tidsavgrenset og intensiv opptrening i eget hjem
 
 
Pris
Fra 1. januar 2017 ble sykdomslisten avviklet, og frikort for egenandelstak 2 automatisert. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel, med unntak av barn under 16 år og personer som får behandling for NAV-godkjent yrkesskade. Du vil få informasjon hos din fysioterapeut om dette, og hva takstene for behandlingen er.

Kontakt

Ingvild Haugom
Fysioterapeut
Mobil 906 74 165
Helene Gjerde
Fysioterapeut
Mobil 918 85 762
Dombås akupunktur og fysioterapi v/ Svein Vatne
Telefon 61 24 11 62