Utskrevet eiendomsskatt for 2017

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2017 er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 27.02.2017 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside.

Skatten blir innkrevd i 6 deler sammen med kommunale avgifter.
Dovre Kommune har fra 2017 gått over til 6 betalingsterminer som har forfall:
• 20 mars 2017
• 20 mai 2017
• 20 juli 2017
• 20 september 2017
• 20 november 2017
• 20 januar 2018
 
Eventuelle klager over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen 31.03.2017.
 

Dovre kommunestyre har i sak 48/2016 vedtatt at grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt/takst skal økes med 10 % fra 2017 i medhold av eiendomsskattelovens § 8 A -4.