Valgstyret

Følgende er valgt til valgstyret for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

1. Oddny Garmo, leder
2. Geir Arne Hageland, nestleder
3. Brynjar Berge
4. Guri Ruste
5. Fred Arne Hessen
6. Elisabeth Stende Simonsen

Sissel Rykhus er oppnevnt til sekretær for valgstyret/oppgjørsleder og sammen med Jostein Dalslåen ansvarlige for oppgjør/valgsystemer/statistikk.

Kontakt

Sissel Rykhus
Leder rådmannskontor
Telefon 947 82 095