Valgstyret

Følgende er valgt til valgstyret for Stortingsvalget 2017:

1. Bengt Fasteraune, leder
2. Oddny Garmo, nestleder
3. Geir Arne Hageland
4. Brynjar Berge
5. Guri Ruste
6. Fred Arne Hessen

Sissel Rykhus er oppnevnt til sekretær for valgstyret/oppgjørsleder og sammen med Jostein Dalslåen ansvarlige for oppgjør/valgsystemer/statistikk.

Kontakt

Sissel Rykhus
Leder rådmannskontor
Telefon 947 82 095