Valgstyret

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

Bengt Fasteraune, leder
Oddny Garmo, nestleder
Geir Arne Hageland
Brynjar Berge
Guri Ruste
Fred Arne Hessen