Årsverk

ÅRSVERK I DOVRE KOMMUNE (2017)

Stillinger

Årsverk

Merknad

Ansatte

210,558

  • Inkl 5,82 ÅV Brann.vesen. Lesja- refusjon 47% av lønnsutgiftene
  • Inkl 0,65 ÅV Kulturskolen. Lesja – refusjon 50% av lønnsutgiftene for rektor  45% og merkantil 20%
  • Inkl vaktordning drift 0,87 ÅV
  • Inkl 0,15 ÅV rektor Fjellskolen (salg Trolltun)

Lesja Dovre Vekst

2,5

1,5 årsverk engasjement tom 31.12.17

Flyktningetjenesten

0,5

0,5 årsverk engasjement (boveileder) tom 30.6.17

Vaktmester/renhold vg

1,5

Refusjon fra OFK tilsv 0,5 vaktmester, 1,0 renhold

Ansatte asyl/flyktn

7,42

Statlig finansiert over ansvar 12170

Salg tjenester

0,5

NGGIS

Landbruk

2,0

Vertskommuneavtale Lesja- Kjøp av tjenester.

Turnuslege

1,0

 

Ansatte Barnevern

2,0

Statlig finansiert

Ansatte K-55

16,00

 

Ansatte K-56

1,38

Dovre skole og POA

Tillitsvalgte

0,7

Refusjon 0,4 årsverk - utdanningsforbundet

Badevakt

0,26

 

Lærlinger

4,0

 

TOTALT

250.36