Vikariat korpsdirigent/lærer - Lesja og Dovre kulturskole

VIKARIAT KORPSDIRIGENT/LÆRER i blåseinstrument og slagverk.

Fra  høsten  2021- 31.07.2022

Vikariat i 55 % stilling

 

Lesja og Dovre kulturskole søker etter vikar for korpsdirigent og lærer for korpselever for skoleåret 2021- 2022.

Lesja og Dovre kulturskole er en interkommunal kulturskole, der Dovre kommune er vertskommune. Vi har et samarbeid med korpsene i våre kommuner med salg av dirigent- og lærerstillinger.

Vikariat i 55 % dirigent- og lærerstilling er for 2 korps i Lesja kommune, Lesja skulemusikk og voksenkorps Kjøremgrende musikkforening.

Klikk for stort bilde 

Lesja skulemusikk, hovedkorps, har øvelse i Lesja kulturhus tirsdager kl. 14.20- 16.30

Gruppeøvinger/ individuelle timer for hovedkorps og aspiranter er fordelt fra mandag- onsdag i skoletid. Styret og dirigent blir enige om tidspunkt for øvinger i skoletid tilpasset korpselevene sine timeplaner.

Lesja skulemusikk har totalt 12 musikanter. Korpset rekrutterer fra Lesja barne- og ungdomsskole. Det er pr i dag 3 aspiranter og 9 i hovedkorpset, fra 3.- 8. trinn. Lesja skule og Lesja skulemusikk har et samarbeid med opplæring i pockettrompet i musikktimene i 3. klasse, og håper dette vil ha en positiv effekt på rekruttering til korpset.

Lesja skulemusikk sin aktivitet følger skoleruta. Korpset er med på 17. mai, skolegudstjenester og konserter i Lesja. De har deltatt på korpsstevner, blant annet i Italia i 2019. Det er håp om å få til en utenlandstur neste år. Ellers organiseres turer og aktivitet gjennom styret, i samarbeid med kulturskolen og dirigent.

 

Kjøremgrende musikkforening, stiftet i 1954. Musikkforeningen har øvelser i Lesja kulturhus mandag kl. 19.30- 22.00.

Kjøremgrende har 15 aktive medlemmer, og jobber aktivt med rekruttering.

Kjøremgrende musikkforening sin aktivitet følger skoleruta, og de har faste aktiviteter og konserter gjennom året.

 

Arbeidsoppgaver

  • Dirigent og musikalsk ansvarlig for skolekorps og voksenkorps
  • Opplæring i blåseinstrument og slagverk for skolekorps og aspiranter.
  • Inspirere og motivere musikantene, skape mestringsfølelse.
  • Finne morsom og fengende musikk og gi alle passende utfordringer.
  • Delta på seminarer, konserter, 17. mai og korpsturer.
  • Samarbeid med korpsets styre.
  • Samarbeid med kulturskolens lærere og rektor.

 

Vi søker deg som:

  • Har relevant musikkutdannelse og erfaring, samt fortrinnsvis spiller selv korpsinstrument.
  • Liker å jobbe med barn/ unge og vokse, og brenner for å skape musikkglede.
  • Har et hjerte for korps og vil være med å etablere et godt miljø med trivsel og musikalsk utvikling.

 

Kvalifikasjoner:

- 3 års musikkutdanning fra høyskole eller tilsvarende.

- Pedagogisk utdannelse.

- Tilsvarende realkompetanse kan erstatte manglende formell utdanning.

- Selvstendighet og gjennomføringsevne. Lærer har ansvar for planlegging

  og gjennomføring av undervisning.

- Gode samarbeidsevner med kollegaer og nærmeste leder.

- Serviceorientert. Du må kunne kommunisere godt med foresatte og elever.

  Det er viktig med god kommunikasjonsflyt om undervisning og

  elevprosjekter. Du må trives med å undervise barn og unge. 

- Personlig egnethet vektlegges.

- Førerkort klasse B.

 

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder er påkrevet ved ansettelse. 

Spørsmål kan rettes til kulturskolerektor Anethe Kleven tlf. 95825410 anethe.kleven@dovre.kommune.no

Søknad skal sendes elektronisk via www.dovre.kommune.no

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og eventuelt prøvedirigering.

 

Søknadsfrist 01.08. 2021.

 

_______________________

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.