Skulebibliotekar

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

20% FAST STILLING SOM SKULEBIBLIOTEKAR – NGVGS, AVD. DOMBÅS

 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Dombås har frå 01.08.2019 ledig 20% stilling som skulebibliotekar.

Vår nye bibliotekar må arbeide aktivt for å vidareutvikle biblioteket som ein læringsarena, og må vera innstilt på samarbeid med elevar, lærarar og leiing.

 

           

           

Arbeidsoppgåver:

Innkjøp, utlån, organisering og vedlikehald av samlinga

Vidareutvikle biblioteket sine tenestar

Administrere gratis læremidlar

Arrangere aktivitetar som understøttar læring og trivsel

Vegleiing av elevar innan kjeldekritikk

            Aktiv formidling for elevane

Biblioteket:

            Samlokalisert med biblioteket til Dovre ungdomsskule

            Underlagt Dovre folkebibliotek

            Nyttar biblioteksystemet Mikromarc

Ynskjelege kvalifikasjonar:

            Godkjend bibliotekutdanning

            Bibliotekerfaring

            God digital kompetanse

            Imøtekommande og serviceinnstilt

            Initiativrik

Vi vektlegg at søkjaren er personleg eigna

 

Vi tilbyr:

            20 % stilling

            Løn etter avtale

            Pensjonsordning i KLP

            Kommunale tilsettingsvilkår

Å jobbe i eit nytt og moderne bibliotek

Moglegheit for auka stilling.

Fleire opplysningar får du ved å ta kontakt med biblioteksjef Signe Thoresen Rolstad tlf. 61242690/41438071eller signe.thoresen.rolstad@dovre.kommune.no. 

For søknad benyttes elektronisk søknadsskjema som du finn på vår heimeside, www.dovre.kommune.no / ledige stillinger.

 

Søknadsfrist:  30.04.2019