Skolebibliotekar - Nord-Gudbr.dal vg skole, avd. Dombås

23% FAST STILLING SOM SKULEBIBLIOTEKAR – NGVGS, AVD. DOMBÅS

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Dombås har frå 01.01.2023 ledig 23% stilling som skulebibliotekar. Vår nye bibliotekar må arbeide aktivt for å vidareutvikle biblioteket som ein læringsarena, og må samarbeide tett med elevar, lærarar og leiing.

Arbeidsoppgåver:

Innkjøp, utlån, organisering og vedlikehald av samlinga

Vidareutvikle biblioteket sine tenestar

Administrere gratis læremidlar

Medverke i aktivitetar som understøttar læring og trivsel

Vegleiing av elevar innan kjeldekritikk

 Aktiv formidling for elevane

Biblioteket:

            Samlokalisert med biblioteket til Dovre ungdomsskule

            Underlagt Dovre folkebibliotek, og tilsett som ein del av folkebiblioteket sin stab

            Nyttar biblioteksystemet Mikromarc

Ynskjelege kvalifikasjonar:

            Godkjend bibliotekutdanning

            Bibliotekerfaring

            God digital kompetanse

            Imøtekommande og serviceinnstilt

            Initiativrik

Vi vektlegg at søkjaren er personleg eigna

Vi tilbyr:

            23 % stilling

            Løn etter avtale

            Pensjonsordning i KLP

            Kommunale tilsettingsvilkår

Å jobbe i eit nytt og moderne bibliotek

 

Fleire opplysningar får du ved å ta kontakt med biblioteksjef Signe Thoresen Rolstad tlf. 61242690/41438071 eller signe.thoresen.rolstad@dovre.kommune.no

 For søknad nyttast elektronisk søknadsskjema som du finn på vår heimeside, www.dovre.kommune.no  under ledige stillingar.

 Søknadsfrist:  06.12.2022

 

 

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.