Rådgiverstilling i Lesja og Dovre brannvesen

1.års engasjement i administrativ funksjon ledig med snarlig tiltredelse.

Lesja og Dovre brannvesen jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi verner liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker. I tillegg har vi ansvar for at Lesja og Dovre kommuner har operativ kriseledelse ved større hendelser i våre kommuner.

Klikk for stort bilde 

Kompetansekrav:

Stillingene lyses ut med følgende formelle krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning på bachelornivå med relevant fagsammensetning.
 • Aktuelle kandidater må være 18 år og minimum ha førerkort klasse B.
 • Det må kunne fremlegges godkjent politiattest.

Arbeidsoppgaver:

Brannvesenets oppgaver er mangfoldige,  og vi ønsker en person som kan sette i gang arbeidet med å utarbeide følgende grunnlagsdokumenter:

 

 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for brannvesenets ansvarsområde.
 • Beredskapsanalyse med grunnlag i ROS.
 • Forebyggende analyse med grunnlag i ROS.

 

Andre oppgaver vedkommende vil måtte skjøtte i perioden er (listen er ikke uttømmende):

 • Oppfølging av dagligdagse aktiviteter som skjer på beredskapssenteret.
 • Diverse beredskapsrelaterte forberedelser.
 • Daglig oppfølging av økonomi som fakturering, oppfølging av budsjett, innkjøp, mv.
 • Internkontroll, HMS, løpende rapportering overfor DSB.
 • Litt saksbehandling, som søknad om salg av fyrverkeri, oppskyting av fyrverkeri, mv.
 • Representere i beredskapssamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal.
 • Støtte forebyggende personell.
 • Være kontaktpunkt ifh diverse aktiviteter som brannvernuke, ulike kampanjer initiert av overordnede myndigheter, åpen dag, mv.

 

Vi vil vurdere aktuelle kandidater ut fra forhold som:

 • Samfunnsengasjement.
 • Evne til å jobbe systematisk og analytisk.
 • Målrettet med god gjennomføringsevne.
 • Kunne ta regi og skape engasjement.
 • God skriftlig fremstillingsevne med fokus på klart språk.
 • Annen relevant praksis, kurs og kompetanse som bidrar til mangfold i brannkorpset.
 • God IT kompetanse.

 

Vi tilbyr deg:

 • Mulighet til å løse viktige samfunnsoppdrag sammen med verdens beste arbeidskollegaer.
 • En aktiv og variert arbeidshverdag i et åpent og engasjert miljø.            

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår med lønn etter gjeldende sentrale og lokale tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.  Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

For å søke stillingen benyttes vårt elektroniske søknadsskjema på www.dovre.kommune.no under ledige stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jfr. offentleglova §25. Søker vil i så fall bli varslet om dette på forhånd

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte brannsjef Åge Tøndevoldshagen på tlf. 99 69 38 17, eller e-post: age.tondevoldshagen@dovre.kommune.no.

 

Søknadsfrist:  30.09.2021

 

__________________________

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.