Psykologstilling

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre og Lesja kommuner.

Vi er fjellbygder med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet

til eksotiske naturopplevelser.

Bjorli (i Lesja kommune) er hovedsatsingsområde for turisme,  og Dombås (i Dovre kommune) er et sentralt knutepunkt.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

 

I Lesja og Dovre kommuner er det, under forutsetning av politisk godkjenning, ledig fast stilling som psykolog.

 

Psykolog, fast 100 % stilling fra 01.01.20

Stillingen vil være fordelt med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja. Stillingen vil være organisert i helse- og rehabiliteringsavdelingen i begge kommunene.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende arbeid: Delta i utviklingsarbeid for å bidra til gode leve- og oppvekstsvilkår for barn og unge
 • Forebyggende arbeid inkludert forebyggende rusarbeid - tett samarbeid med annet helsepersonell, barnehage og skole
 • Klinisk arbeid barn og unge inkludert tverrfaglig samarbeid rundt oppfølging av barn og unge
 • Veiledning til ansatte mht oppfølging av tjenestemottakere i alle aldre

Kompetansekrav

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon

Kompetanseønske

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge

Vi vil gjerne ha din søknad dersom du

 • er engasjert i arbeidet ditt og liker utfordringer
 • trives både med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • ønsker å bidra til å styrke den psykiske helsen i befolkningen i våre kommuner
 • ønsker å jobbe i et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger og bidra til å utvikle dette

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Personlig egnethet vektlegges. Begrenset politiattest må legges fram før tiltredelse, jf Helse- og omsorgstjenesteloven, §5-4.

Kommunene er behjelpelig med å skaffe bolig. Kommunene har godt tilbud mht barnehageplasser.

I begge kommunene vil du ha arbeidsplassen i samme bygg som din leder, helsestasjon og skolehelsetjeneste, legekontor, psykisk helsetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste. I Dovre kommune har også miljøarbeidertjenesten base på samme sted. I Lesja bygges nytt helsehus i tilknytning til Lesja sjukeheim. Det vil være mulighet for erfaringsutveksling i et regionalt nettverk for psykologer ansatt i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal.
Nærmere opplysninger får du ved å kontakte:

For søknad vennligst benytt det elektroniske søknadsskjemaet som du finner på Dovre kommunes hjemmeside, www.dovre.kommune.no / link til elektronisk skjema.

Det vil være å betrakte som en søknad på en 60 % stilling i Dovre og 40 % i Lesja. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette på forhånd

Søknadsfrist: 31.10.2019