Psykolog - 100% fast stilling i Lesja og Dovre kommuner

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune. Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftlivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.  Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt. Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim, og med Raumabanen til Åndalsnes. Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.

 

Lesja er den største kommunen i Oppland i areal og har 2028 innbyggere. Lesja er nabokommune bl.a til Dovre og vi grenser i Vest mot Møre og Romsdal. Vest i kommunen ligg Bjorli som er hovedsatsingsområde for turisme. Kommunen har gode tjenester og er ideell for friluftsliv året rundt. Stillingsressursen vil ligge organisatorisk under helse og rehabilitering, der det pr i dag er 9,2 årsverk fordelt på mange fagpersoner.

 

I Lesja og Dovre kommuner er det - under forutsetning av politisk godkjenning - ledig fast stilling som psykolog fra 1. mai 2019.

 

Stillingsbenevnelse og stillingsprosent: Psykolog 100 %

 

Stillingen vil være fordelt mellom kommunen med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja. Stillingen vil være organisert i helse- og rehabiliteringsavdelingen i begge kommunene.

Arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende arbeid: Delta i utviklingsarbeid for å bidra til gode leve- og oppvekstsvilkår for barn og unge
 • Forebyggende arbeid inkludert forebyggende rusarbeid - tett samarbeid med annet helsepersonell, barnehage og skole
 • Klinisk arbeid barn og unge inkludert tverrfaglig samarbeid rundt oppfølging av barn og unge
 • Veiledning til ansatte mht oppfølging av tjenestemottakere i alle aldre

Kompetansekrav

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon

Kompetanseønske

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 •  

Vi vil gjerne ha din søknad dersom du

 • er engasjert i arbeidet ditt
 • trives både med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • liker utfordringer
 • ønsker å bidra til å styrke den psykiske helsen i befolkningen i våre kommuner
 • ønsker å jobbe i et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger og bidra til å utvikle dette

Personlig egnethet vektlegges. Begrenset politiattest må legges fram før tiltredelse, jf Helse- og omsorgstjenesteloven, §5-4.

 

Vi tilbyr deg lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP, bilgodtgjørelse og mobiltelefonordning. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår. Kommunene er behjelpelig med å skaffe bolig. Kommunene har godt tilbud mht barnehageplasser.

 

I begge kommunene vil du ha arbeidsplassen i samme bygg som din leder, helsestasjon og skolehelsetjeneste, legekontor, psykisk helsetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste. I Dovre kommune har også miljøarbeidertjenesten base på samme sted. I Lesja bygges nytt helsehus i tilknytning til Lesja sjukeheim. Det vil være mulighet for erfaringsutveksling i et regionalt nettverk for psykologer ansatt i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal.
 

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte:

 • Helse- og rehabiliteringsleder i Dovre kommune, Hege Lorentzen på tlf. 995 07 270 eller e-post hege.lorentzen@dovre.kommune.no
 • Helse-, omsorg og folkehelsesjef Therese Gjersøe Hole på tlf. 906 68 712 eller e-post therese.hole@lesja.kommune.no

 

For søknad vennligst benytt det elektroniske søknadsskjemaet som du finner på Dovre kommunes hjemmeside, www.dovre.kommune.no / link til elektronisk skjema.

Det vil være å betrakte som en søknad på en 60 % stilling i Dovre og 40 % i Lesja. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju.

 

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette på forhånd

 

Søknadsfrist: 15.01.2019