Oppvekstsjef

Oppvekstsjef i 100% fast stilling ledig fra 01.08.2021

Oppvekstsjefen er en del av rådmannens ledergruppe, og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid med hovedansvar for områdene grunnskole, barnehage, SFO, kulturskole, leirskole, voksenopplæring og bibliotek.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet og helhetlig ledelse og utvikling av kommunens oppveksttjenester.
 • Samarbeid og samhandling om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder
 • Rapportere til myndigheter
 • Konstruktivt samarbeid med samarbeidspartnere
 • Utarbeide planer og saker til administrativ og politisk behandling og ivareta beslutninger
 • Sørge for at oppvekstsektoren driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Bidra til kommunens utviklingsarbeid

 

Kompetansekrav

 • Bachelor i pedagogisk utdanning
 • Tilleggsutdanning innen ledelse
 • Pedagogisk erfaring
 • Ledererfaring
 • Forståelse av- og erfaring fra økonomi og drift innen offentlig forvaltning
 • Digital kompetanse


 

Kompetanseønske

 • Vi ønsker en oppvekstsjef som har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid både i skole og barnehage
 • Har god evne til omstillingsarbeid
 • Erfaring med å lede endringsprosesser
 • Har gode evner til samarbeid og samhandling.
 • Forståelse for godt samarbeid med politisk ledelse

 

Vi vil gjerne ha din søknad dersom du

 • har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • liker utfordringer og evner nytenkning
 • er positiv og er relasjonsorientert
 • er tydelig som leder

 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr deg et spennende, tverrfaglig og utviklende arbeidsområde, lønn etter avtale/tariff, pensjonsordning i KLP/SPK, bilgodtgjørelse og mobiltelefonordning. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår.
 

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte personalsjef Rune Pettersen på tlf. 918 52188 eller e-post: rune.pettersen@dovre.kommune.no

For søknad vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema som du finner på vår hjemmeside under elektroniske skjema.

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i så fall bli varslet om dette på forhånd.

Søknadsfrist: 26.01.2021 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.