Læreplass - IKT servicefag / dataelektronikk

LÆREPLASS

 I Dovre kommune kan vi fra høsten 2020 ta inn lærling innen fagområdet:

  • IKT SERVICEFAG / DATAELEKTRONIKK (1 plass)

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på www.dovre.kommune.no

Kontaktperson:  Personalsjef Rune Pettersen, tlf. 918 52188 /

e-post: rune.pettersen@dovre.kommune.no