FERIEVIKARER I PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

FERIEVIKARER SOMMEREN 2019

Vi trenger ferievikarer hovedsakelig i perioden 1. juli til 12. august til følgende områder:

  • Avdelingene på Fredheim omsorgssenter
  • Hjemmesykepleien
  • Hjemmehjelp
  • Kjøkkenpersonell
  • Vaskeri

Personer med fagkompetanse eller erfaring fra fagområdene blir prioritert, men vi ønsker også at ungdom over 18 år søker. Skriv gjerne i prioritert rekkefølge hvilke avdeling du ønsker å jobbe i.

Det er opplæringsdager i uke 26, med teoridag mandag 25.06.

Du blir lønnet etter kvalifikasjoner fra kr 158,99 pr. time, som er minstelønn for ufaglærte.

Skriv enkel søknad til Pleie- og omsorgsavdelingen, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre, evt. epost fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no.

Pleie- og omsorgsavdelingen er samlokalisert på Fredheim omsorgssenter i moderne og velfungerende lokaler.

For alle stillingene forventes det en viss datakompetanse, da både pasientjournal, arbeidsplaner, kvalitetsdokumentasjon, avvikssystem m.m. er elektronisk. Det stilles strenge krav til at norsk språk muntlig og skriftlig beherskes godt. Søkere til hjemmetjenestene må ha førerkort.

Ønsker du flere opplysninger om noen av stillingene kan du kontakte pleie- og omsorgsleder Finn Bergseth på telefon 906 63 667 evt. e-post: finn.bergseth@dovre.kommune.no.

 

Søknadsfrist 01.04.2019.

 

Velkommen til en hyggelig og lærerik sommer sammen med oss i pleie og omsorg i Dovre!