Ferievikarer 2019 - Miljøarbeidertjenesten i Dovre kommune

Vi trenger ferievikarer hovedsakelig i perioden 1. juli til ca. 12 august.

Miljøarbeidertjenesten har kontorer på Helsehuset på Dombås. Tjenesten gir i hovedsak tilbud til personer med psykisk utviklingshemming. Vi yter tjenester i bolig, fritid og på dagsenter . Vi jobber pr i dag i turnus.

Personer med helsefaglig utdanning eller relevant erfaring fra fagområde vil bli prioritert.

Søker må:

-  være fleksibel

-   være 18 år og kunne kjøre bil

-   beherske norsk både muntlig og skriftlig

-   like å jobbe med personer med ulike utfordringer

-   kunne å jobbe selvstendig

-   inneha en viss datakompetanse

Skriv en enkel søknad til:    Helsehuset, Lars Moens vei 3, 2660 Dombås

Ønsker du flere opplysninger ta kontakt med fagleder Anita Grothe på tlf : 48 99 59 38 (på dagtid).

Søknadsfrist: 04.04.2019