Fagutvikler helse - 100% fast stilling

Ved Fredheim omsorgssenter og i hjemmebaserte tjenester er det fra 1/1 2022 ledig fast stilling

som Fagutvikler i 100% kombinert med helgevakt hver 3. helg.

Er du engasjert og ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitet, liker du å veilede og spille de rundt deg gode?

Da er du den vi ønsker på laget.

Som fagutvikler vil du være en nøkkelperson i arbeidet med å forme og utvikle kvaliteten i tjenestene som ytes i sykehjem og i heimebaserte tjenester i Dovre.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at den helsefaglige kvaliteten utvikles og vedlikeholdes og at helsehjelpen som utøves er i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer
 • Sørge for at velferdsteknologiske løsninger implementeres i hele avdelingen
 • Planlegge og gjennomføre internundervisning og fagdager
 • Være pådriver for gjennomføring av internkontroll og avvikshåndtering
 • Bidra i fht. ulike faglige prosjekter
 • Ha tett samarbeid med ledere og annet fagpersonell
 • Ha ansvar for systemadministrasjon av pasientjournalsystemet slik at dette utnyttes optimalt.
 • Ved akutte hendelser bistå ledere i fht tiltak, informasjon o.l

 

Kompetansekrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/bachelor i sykepleie
 • Relevant erfaring fra arbeid med tjenestemottakere
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig språk godt

 

Kompetanseønske

 • God kunnskap om pasientjournalsystem og kvalitetssikringssystem.
 • Relevant videreutdanning og/eller praksis

 

Vi vil gjerne ha din søknad dersom du:

 • Har teknologi-interesse.
 • mener at velferdsteknologi gir nye muligheter
 • viser faglig interesse og er engasjert
 • liker utfordringer og evner nytenkning
 • løsningsorientert og arbeidssom
 • er strukturert og tar ansvar
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har evne til å arbeide både selvstendig, tverrfaglig og i team.
 • har godt humør og bidrar til godt arbeidsmiljø
 • liker å undervise
 • du ønsker å ta videreutdanning .

 

Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr deg et spennende, tverrfaglig og utviklende arbeidsområde, lønn etter avtale/tariff, pensjonsordning i KLP, bilgodtgjørelse og mobiltelefonordning. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår.
 

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte Gunn Sverdrup på tlf. 48067683, e-post: gunn.sverdrup@dovre.kommune.no eller Lene Vadet på tlf. 48078638, e-post lene.vadet@dovre.kommune.no .

For søknad vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema som du finner på vår hjemmeside under elektroniske skjema.

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju.

 

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i så fall bli varslet om dette på forhånd

 

Søknadsfrist: 06.12.2021  

_______________

 

Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune.

Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med.

Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt.

Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.

Ønsker du et godt liv i disse omgivelsene, vil vi hjelpe deg med å realisere drømmene dine.