Brukerspesialist i FACT-team Nord-Gudbrandsdal

50% ledig stilling som brukerspesialist i FACT-team Nord-Gudbrandsdalen

Sykehuset Innlandet

Søk på stillingen


 

   

FACT-team Nord-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Våga, Lom og Skjåk, DPS Otta og NAV. Teamet etableres som et 4-årig prosjekt med mål om videreføring i ordinær drift.
Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig behandling med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune. Teamet skal jobbe dagtid, men det kan bli aktuelt å prøve ut en utvidet tilgjengelighet i løpet av prosjektperioden.  

Vi trenger medarbeider med et stort engasjement for pasientgruppen og med et ønske om nye utfordringer! I FACT-teamet vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning.

FACT-teamet skal bestå av teamleder, psykiater, psykologspesialist, 9 behandlere, brukerspesialist, merkantil og jobbspesialist. Av 9 behandlere skal det minimum være en behandler med erfaring fra rusbehandling og minimum en sosionom med erfaring fra NAV. Dette vil være styrende for tilsettingen. Det legges stor vekt på personlig egnethet i alle stillinger.

Arbeidsgiver og arbeidssted: 

Sykehuset Innlandet har arbeidsgiveransvar for brukerspesialist

Team leder i FACT-team har daglig personaloppfølging for alle stillinger

Teamet jobber i hovedsak ambulant og stillingene innebærer reisevirksomhet i regionen.

Alle ansatte i FACT-team skal dokumentere i sykehusets fagsystem DIPS:

 1 x   50% stilling som brukerspesialist oppstart 1.10.2020

Søknadsfrist:

12.08.2020

Arbeidsgiver:

Sykehuset Innlandet HF

Stillingstittel:

FACT-team Nord-Gudbrandsdalen (Flexible Assertive Community Treatment)

Heltid / Deltid:

Deltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

50

Webcruiter-ID:

4266208839

Stillinger:

1

Sosial deling :

Arbeidsoppgaver

Individuell behandling og oppfølging etter FACT-modellen

 • Samarbeid internt og eksternt med kommunene og spesialisthelsetjenesten.
 • Samarbeid med og veiledning av pårørende 

1 stilling x 50% erfaringskonsulent    

 • Støttesamtaler, veiledning og informasjon til pasienter og pårørende i FACT-teamet .
 • Bidra til å styrke brukerperspektivet, brukermedvirkning og recoveryperspektivet i teamet.
 • Samarbeid med de øvrige ansatte i FACT-team og ekstra samarbeidspartnere      
Kvalifikasjoner

1 stilling x 50% erfaringskonsulent     

 •  Den som ansettes må selv ha opplevd psykisk lidelse og/eller rusavhengighet og ha et ønske om å bruke erfaringer fra tilfriskningsprosessen i kontakt med personer som mottar behandling fra FACT-teamet.
 • Ha et avklart forhold til egne erfaringer og hvordan erfaringene kan benyttes konstruktivt i møte med pasientene.
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra helsearbeid er ønskelig 
 • Førerkort, klasse B  
Personlige egenskaper
 • Evne til og bidra til et godt arbeidsmiljø i teamet
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, erfaren og trygg på egne vurderinger
 • Glad i utfordringer og er tilpasningdyktig.        
Vi tilbyr
 • Et spennende utviklingsarbeid
 • Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for ACT- og FACT-team.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et godt fagmiljø interkommunalt og lokalt.
 • Lønn etter avtale     
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 

 

Map - Klikk for stort bilde

Gudbrandsdalsveien 767, 2670 Otta

Norge

 

Klikk for stort bilde

Marianne Hoff

Enhetsleder

+4795872532

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Kjersti-Oline Speikland

Prosjektleder

47395914

kjersti-oline.speikland@sel.kommune.no

Klikk for stort bilde

Hege Lorentzen

Komunalsjef

99507270

hege.lorentzen@dovre.kommune.no

 

 

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

 

Klikk for stort bilde