Brannkonstabel Lesja Dovre brannvesen

I Lesja og Dovre brannvesen er det fra 1. mars ledig følgende stillinger:

 • Lesjaskog brannstasjon 3 faste stillinger som brannkonstabel, deltid.
 • Dombås brannstasjon 2 faste stillinger som brannkonstabel, deltid.

Klikk på teksten ovenfor for fullstendig utlysnings.

I Lesja og Dovre brannvesen er det fra 1. mars ledig følgende stillinger:

 • Lesjaskog brannstasjon 3 faste stillinger som brannkonstabel, deltid.
 • Dombås brannstasjon 2 faste stillinger som brannkonstabel, deltid.

Søknad:

 1. Kortfattet søknad sendes pr e-post til age.tondevoldshagen@dovre.kommune.no.
 2. Søknadsfrist er søndag den 10. januar 2021.
 3. CV vedlegges søknaden.
 4. Skriv om du søker stilling på Dombås eller Lesjaskog.
 5. Kopier av vitnemål og attester kan tas med på eventuelt intervju.

NB! Det skal ikke benyttes elektronisk søknad på disse stillingene.

Arbeidsoppgaver:

En brannmann er opplært, øvd og trent for mange ulike oppgaver som f.eks.:

 • Brannslokking.
 • Røykdykking.
 • Livreddende førstehjelp.
 • Overflateredning vann.
 • Ulike former for redning av mennesker og dyr.
 • Innsats ved flom, skred og andre naturbaserte hendelser.
 • Innsats ved pågående livstruende vold (PLIVO).

Brannvesenet er kommunenes viktigste tekniske redningsressurs med krav om kort innsatstid. Samfunnets forventninger til brannvesenets håndteringsevne, slagkraft og profesjonalitet er i endring og nye oppgaver vil kunne tilkomme.

Formelle krav:

Stillingene lyses ut uten spesielle utdanningskrav utover gjennomført grunnskole, men følgende krav må ivaretas for ansettelse:

 • Aktuelle kandidater må være 18 år og minimum ha førerkort klasse B.
 • Aktuelle kandidater vil gjennomgå og må bestå legeundersøkelse med hensyn til røykdykking.
 • Det må fremlegges godkjent politiattest.
 • Arbeidsgiver må skriftlig bekrefte aksept for deltakelse i brannvesenet.

Vurdering:

Vi vil vurdere aktuelle kandidater ut fra forhold som:

 • personlig egnethet som for eksempel motivasjon for å hjelpe andre, evne til å spille andre gode, løsningsfokus, evne til å beholde glimtet i øyet selv om det kan røyne på, evne og vilje til forbedring og utvikling, mv.
 • bo- og arbeidssted i forhold til brannstasjonene.
 • arbeidsrettet fysisk test.
 • svømmeferdigheter og trygghet i vann.
 • annen relevant praksis, kurs og kompetanse som bidrar til mangfold i brannkorpset.

NB! Vi ønsker svært gjerne flere jenter med på laget.

Vi tilbyr:

Yrkesutdanning for brannkonstabler i samsvar med gjeldende kurs- og læreplaner. Annen nødvendig sertifisering, opplæring, øvelse og trening gjennomføres steg for steg.

Mulighet til å løse viktige samfunnsoppdrag sammen med verdens beste gjeng.

Fokus på godt arbeidsmiljø, trygghet og sikkerhet.

For alle stillinger gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår med lønn etter gjeldende sentrale og lokale tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP/SPK. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jfr. offentleglova §25. Søker vil i så fall bli varslet om dette på forhånd

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte brannsjef Åge Tøndevoldshagen på tlf. 99 69 38 17, eller e-post: age.tondevoldshagen@dovre.kommune.no.

Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef
Telefon 996 93 817