Viktig informasjon vedrørende stenging av matrikkel og grunnbok foran årsskiftet 2019/2020

Hedmark og Oppland blir slått sammen til "Innlandet" fra 1. januar 2020. Alle kommuner får da nytt kommunenummer. Dovre får kommunenummer 3431.

Av tekniske årsaker ved overgangen til nytt kommunenummer vil det bli gjort følgende grep:

Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18:00.
Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20:00.

For å være sikker på å få registrert endringer på en eiendom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eiendomsoverdragelser i løpet av 2019 om å merke seg dette.

Les mer om stengingen på denne lenken til kartverketanbefalingene til kartverket og brevet fra Statens kartverk (PDF, 180 kB).