Vegnavn til offentlig høring - Dombås hyttepark

Dovre kommune legg med hjemmel i Lov om stadnamn § 6 ut til høring forslag om fire nye vegnavn som ligger innenfor det regulerte området Dombås hyttepark. Navnene er: Hardbakkevegen, Elgtrakket, Moskustrakket og Jervetrakket. Se kart og saksframlegg her. (PDF, 327 kB)

Høringsfristen settes til 1. desember 2020. Merknader sendes skriftlig til Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre eller e-post til postmottak@dovre.kommune.no