Torghandelplass på Dombås

Det er etablert område for torghandel på parkeringsplassen foran Dombås kirke, helt inntil Minneparken.

Torghandel er etter søknad til kommunen tillatt i perioden 15. mai-15. september. Nærmere stedsangivelse og retningslinjer finner du her: