Torghandel Dombås

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Torghandel i stor målestokk. Youngstorget 1956 Digitalarkivet/Oslo Museum Dovre kommune tilbyr gratis leie av torgplasser i Dombås sentrum. Interesserte kan søke nå!

Etter pågang fra flere hold, etablerer Dovre kommune tre torgplasser i Dombås sentrum, nærmere bestemt på parkeringsplassen foran Dombås kirke, mot Minneparken. Det vil være gratis å leie torgplass. Vi tilbyr både korttids- og langtidsleie, og interesserte må søke kommunen v/næringsavdelingen i forkant, samt akseptere retningslinjene for bruk av torgplassen. Det er dessverre ikke tilgang til strøm, vann og avløp, så visse varer kan være vanskelig å omsette her. Torgplassene leies ut til virksomheter og privatpersoner med registrerte foretak, fortrinnsvis innen primærnæringene, eller der vareutvalget i hovedsak ikke konkurrerer med lokal handel. All handel skal selvfølgelig være lovlig, og foregå iht. forskrifter gitt av relevante myndigheter. 

Ønsker du torgplass i sommer, søk kommunen eller ta kontakt med næringskonsulent Steinar Tolf Jacobsen, tlf. 9700070.

Retningslinjer for Torghandel i Dombås: Retn.lj. torghandel 2020-24 (PDF, 344 kB)

Kart over Torgplassen: Kartvedlegg (PNG, 2 MB)

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039