Reguleringsplan for Hjerkinndammen vedtatt

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret godkjent reguleringsplan for Hjerkinndammen i møte 13.06.2022, sak 23/2022.

Vedtaket kan påklages innen 24. august 2022. Klagen må være grunngitt, og sendes til Dovre kommune (postmottak@dovre kommune.no). 

Plandokumentene finner du her:

Planomtale Hjerkinndammen 211014 (PDF, 4 MB)

Føresegner Hjerkinndammen_vedtatt KS (PDF, 182 kB)

Plankart_Hjerkinndammen_vedtatt KS (PDF, 753 kB)

Saksprotokoll Detaljreguleringsplan Hjerkinndammen - vedtak KS 13.06.2022 (PDF, 677 kB)