Reguleringsplan for Domaasgarden - offentlig ettersyn

PNU-utvalget har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Domaasgarden.

Klikk for stort bildeIllustrasjonsplan Domaasgarden Nordplan

Planforslaget er utarbeidet av Nordplan AS på vegne av Roar Domaas og legger til rette for bruk at Domaasgarden til camping og annen næringsvirksomhet. 

Saksframlegg og plandokumenter finner en her.

Alle saksdokumentene finner en her.