Oppstart av navnesak – Storhuset/Storrhuset/Stor(r)husranden/-randin i Dovre kommune

Startens kartverk er bedt av Språkrådet om å reise navnesak for stednavna Storhuset/Storrhuset og Langranden/Storhusranden/Storrhusrandin. Språkrådet ønsker samtidig å reise navnesak på avslutningen –randin/-randen. Se navneliste (PDF, 179 kB) for navn som er med i saken.

Hvis det er noen som har innspill/uttalelser til denne saken ber vi om at dere sender disse skriftlig til Dovre kommune innen 25 juni.

Skrivemåten skal fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen av navnet. Det bes derfor om at alle som uttaler seg opplyser hva som er lokal dialektuttale.

Kommunen har ansvar for å kunngjøre at navnesak er reist. Kommunen skal innhente og samordne høringsuttalelser og videresende til språkrådet.

Innspill sendes på e-post til postmottak@dovre.kommune.no eller post til

Dovre kommune
Kongsvegen 4
2662 Dovre

Både e-post og post skal merkes med: Saksnr. 22/339

Lenke til dokumenter i saken.

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950