Offentlig ettersyn - revidert utbyggingsavtale for Mysusmørbakken grustak

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres det at revidert utbyggingsavtale knyttet til 

Reguleringsplan for Mysusmørbakken masseuttak

legges ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen er vedtatt i Dovre kommunestyre 22.06.2009. Det vises forøvrig til kommunestyrevedtak av 25.04.2017 (K-sak 20/17) som gir prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Dovre kommune.

Reforhandlingen er i hovedsak knyttet til endringer knyttet til økonomisk sikkerhetsstillelse for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak. Revidert avtale ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i PNU-utvalgets møte 09.11.2021.

Revidert avtale-signert av utbygger (PDF, 249 kB)

Saksframlegg- Mysusmørbakken grustak-revisjon av utbyggingsavtale (PDF, 130 kB)

Evt. merknader sendes til postmottak@dovre.kommune.no innen fredag 10. desember 2021.