Minneparken - offentlig ettersyn

PNU-utvalget i Dovre kommune har vedtatt å legge ut forslag til endringer i Minneparken. 

Klikk for stort bildePlassering av skatepark 

Dombås freeski og snowboard har søkt om å få anlegge skatepark i området mellom lekeapparatene og gangvegen. Dette innebærer en endring av den vedtatte situasjonsplanen for Minneparken og må behandles av kommunestyret. PNU vedtok derfor å legge endringsforslaget ut til offentlig ettersyn, slik at alle brukerinteresser har anledning til å si sin mening om forslaget.

Saksframlegget til PNU finner du her.

Alle saksdokumenter finner du her.

Evt merknader må være Dovre kommune i hende innen den 29. januar 2021.