Lokale forskrifter om beverjakt og båndtvang - offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde PNU-utvalget i Dovre kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift for beverjakt (PDF, 453 kB) og endring av den lokale båndtvangsforskriften (PDF, 480 kB) ut til offentlig ettersyn. 

Forslaget til beverjaktforskrift åpner for at grunneierne etter en forvaltningsplan kan åpne for beverjakt i Dovre. Beverbestanden er økende og Dovre kommune mener at slik jakt kan gi god viltforvaltning. Her finner en saksframlegget (PDF, 30 kB).

Forslaget til endring av den lokale båndtvangsforskriften er et resultat av at Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene om å presisere i hvilke skiløypeområder ekstraordinær båndtvang gjelder. Det er kun §2c som er foreslått endret og dette er markert med rødt i forskriftsteksten. Her finner en saksframlegget (PDF, 30 kB).

Merknader til forskriftsforslagene må være Dovre kommune i hende innen den 15. august 2020.