Kunngjøring - videreføring av parkeringsforskrift Tverrfjellet parkeringsplass

PNU-utvalget fattet 20. april vedtak om å legge revidert parkeringsforskrift for Tverrfjellet parkeringsplass ut til offentlig ettersyn.

Forslaget innebærer at forskriften gjøres permanent.

Forskriften finner du nedenfor. Frist for å komme med merknader er satt til 31. mai 2021.

Merknader sendes til postmottak@dovre.kommune.no

Særutskrift Tverrfjellet parkeringsplass -forlengelse av forskrift for regulering av villcamping (PDF, 265 kB).