Kunngjøring-reforhandling av utbyggingsavtale - Mysusmørbakken massetak

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart – reforhandling av utbyggingsavtale knyttet til

Reguleringsplan for Mysusmørbakken masseuttak

Reguleringsplanen er vedtatt i Dovre kommunestyre 22.06.2009. Det vises forøvrig til kommunestyrevedtak av 25.04.2017 (K-sak 20/17) som gir prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Dovre kommune.

Reforhandlingen er i hovedsak knyttet til endringer knyttet til økonomisk sikkerhetsstillelse for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak .

For evt. innspill eller informasjon, ta kontakt med plankontoret i Dovre kommune.