Kunngjøring-oppstart forhandling av utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart - forhandling av utbyggingsavtale knyttet til

Reguleringsplan for Dombåsmorkje1

Reguleringsplanen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Plan-, nærings- og utviklingsstyret i møte 19.02.19, sak PS 9/2019.

Det vises også til kommunestyrevedtak av 25.04.2017 (PS 20/17) som gir prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Dovre kommune.

For eventuelle innspill eller informasjon, ta kontakt med plankontoret i Dovre kommune.