Forskrift for regulering av villcamping på Tverrfjellet parkeringsplass, Hjerkinn

Plan-, næring- og utviklingstyret i Dovre kommune har vedtatt å legge "Forslag til forskrift for regulering av villcamping på Tverrfjellet parkeringsplass på Hjerkinn" ut på høring. Forslaget finner du nedenfor. Vi ber om at ev. merknader er Dovre kommune i hende innen 11. februar 2020.

Send til postmottak@dovre.kommune.no