Eiendomsskatt 2020 - offentlig ettersyn

Lister over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 27.02.2020 på kommunens hjemmeside og på kommunehuset Båtsto.

Skattesats for 2020 er 2,3 promille for næringseiendommer og 3,7 promille for bolig- og fritidseiendommer.

Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer er 110 000 kr pr.boenhet.
Jamfør endringer i Eiendomsskatteloven fra 2020 får bolig og fritidseiendommer en reduksjonsfaktor på 30%. 

Dovre kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

 

Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere. Her finner du Klageskjema 2020. (PDF, 387 kB)

Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen 8.04.2020.

Her finner du Kommunestyrets vedtak vedr. eiendomsskatt 2020. (PDF, 248 kB)

Utleggslistene finner du ved å følge lenkene nedenfor:

Stortinget har i statsbudsjettet for 2020 vedtatt endringer vedr. promille og redusert skattegrunnlag.

Les mer om Eiendomsskatt.