Eiendomsskatt 2018-kunngjøring

Liste over utskrevet eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn fra 23.03.2018 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no  

 

Dovre Kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer som har forfall: 20. april og 20. oktober 2018.

Mer informasjon om eiendomsskatten, herunder bl.a kommunens vedtak, om takseringen og klageadgang finnes på kommunens hjemmeside.

Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen fredag 11.05.2018.

Nedenfor finner du lenker til utleggslister, liste over eiendommer med fritak og annen dokumentasjon:

Utleggsliste 2018 for boliger og fritidseiendommer (PDF, 266 kB)

Utleggsliste 2018 for næringseiendommer (PDF, 68 kB)

Utleggsliste 2018 for verker og bruk (PDF, 60 kB)

Utleggsliste 2018 for fritakseiendommer (PDF, 199 kB)

Klageskjema (PDF, 219 kB)

Informasjonsark (veiledning/forklaringer) (PDF, 83 kB)

Ofte stilte spørsmål - med svar (PDF, 393 kB)

Eiendomsskatteloven