Dagtilbudet ved Frivilligsentralen stenges midlertidig

Som ledd i den nasjonale dugnaden for å stoppe/redusere smittespredningen av Covid 19 samt beskytte utsatte grupper, vil dagtilbudet ved Dovre Frivilligsentral Furukroken holde stengt fra mandag 16.11. og ut desember.

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder Anett Haugen, tlf. 90839673.