Publisert 24.05.2018

Det er meget stor skogbrannfare og det nedlegges derfor forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner.

Forbudet omfatter også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil vedtaket blir opphevet.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige brannforebyggende tiltak.
Slike aktiviteter kan være kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging § 3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Spørsmål rettes direkte til brannsjefen på telefon 99 69 38 17.

Publisert 22.05.2018

Rovdyrobservasjonar skal meldast til SNO så raskt som råd.

Kontaktpersonar i SNO er:

Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733

Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

Atle Erik Berget, tlf 958 08 848

Jon Nørstebø, tlf 915 16 679

Kari Svendsgard, tlf 918 35 424

Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)

Publisert 16.05.2018

Invitasjon til folkemøte tirsdag 29. mai kl. 1900.

Publisert 16.05.2018

Landbrukskontoret varslar om at vi kjem til å gjennomføre årleg plastsynfaring veke 21 og 22. 

Som tidlegare år skal felles landbruksforvaltning også i år gjennomføre såkalla «Plastsynfaring» i Dovre og Lesja. Desse synfaringane tek for seg heile bygda, ikkje enkeltplassar. Vi ser at det fortsatt er ein del utfordringar med rundballplast på avvegar, men meiner og å sjå ei betring. Vi vil nok ein gong oppmode alle som handterer rundballplast til å lagre denne forsvarleg, og levere på miljøstasjon eller til J O Moen.

Elles minner vi om at gamle rundballar som ikkje skal nyttast til dyrefôr, må få fjerna plast og nett, slik at dei kan komposterast.

Publisert 23.04.2018

Nå er oppstart av seminaret like rundt hjørnet, og vi gleder oss til å treffe dere!


Alle deltakere har fått tilsendt faktura på kursavgift, informasjon om kurset og hva du skal ha med av eget utstyr per e-post.

Har du spørsmål om kurset du skal delta på, så ta en titt på nettsiden vår her  https://www.treseminaret.no/kursoversikt . Er det fremdeles noe som er uklart, 
så ta kontakt med oss på telefon 61 24 05 51, post@hjerleid.no  eller telefon 95775770, linda@kulturogtradisjon.no 

Om du ikke allerede har gjort det, og har behov for overnatting, så husk å bestille det nå!
Toftemo turiststasjon, post@toftemo.no, Tlf: 61 24 00 45 eller Hjerleid, post@hjerleid.no, Tlf: 61 24 05 51


 

Publisert 20.04.2018
Snøhetta om vinteren

Regjeringen har i statsråd 20. april gjort vedtak om vernet i tidligere Hjerkinn skytefelt.

Publisert 13.04.2018
Nytt ambulansehelikopter 2018

Det var stor fest på dombåsbasen fredag 13. april, da Norsk luftambulanse med samarbeidspartnere feiret det nye og svært moderne helikopteret som nå er på plass og settes i drift.

Publisert 13.04.2018

Landbrukskontoret minner om felles søknadsfrist for desse ordningane den 20. april:

SMIL-midlar  

  • Lenke til informasjon, søknadsskjema m.m.                                                                                          

Tilskot til drenering av jordbruksjord          

Torvuttak 

 

Søknader kan sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.