Virksomheter i Dovre kommune som er stengt / har begrenset adgang

Følgende virksomheter i Dovre kommune har stengt/begrenset adgang:

- Fredheim omsorgssenter er stengt for besøkende. Pårørende oppfordres til å avvente med besøk av beboere ved Fredheim Omsorgssenter til situasjonen rundt koronavirus utbruddet er mer er oppklart.

Tlf. for kontakt 61242020.  På kveldstid og helg, ring:  91127562.

- Helsehuset på Dombås  er åpent for pasienter som har avtale med legekontoret eller annen helsetjeneste.  Det blir tatt kontakt med pasienter som skal ha time for å avklare om de har symptomer på  forkjølelse eller influensa.

- Kommunehuset Båtsto er stengt for publikum, foreløpig t.o.m 13.04.

- Dovre Frivilligsentral Furukroken, DFF:
  Dagtilbud mandag, onsdag, torsdag er stengt foreløpig t.o.m. 13.04..

- Dovre Vekst, DV:
  Brukthandelen er stengt, foreløpig t.o.m. 13.04.

-Dovre folkebibliotek er stengt.

- Skoler og barnehager er stengt foreløpig fram til 13.04.
   Dovre tar i mot muntlig henvendelse på barnehageplass og SFO fra personell i kritiske samfunnsfunksjoner:
   Oppvekstsjef, Anne Lene Engum, 990 25 212

NAV Lesja-Dovre er stengt foreløpig t.o.m. 13.04. Kun telefonavtaler.