Utlysning av leieareal i Dovreskogen Bygdeallmenning

Klikk for stort bildeDet lyses ut et mindre jordbruksareal i Dovreskogen bygdeallmenning mellom Burmavegen og eiendommen Øverlia, Gnr 60, bnr 8.

Arealet består av:

2,6 dekar fulldyrket jord

1,7 dekar innmarksbeite

Arealet har ikke vært i drift de senere årene. Det er behov for å rydde innmarksbeitet. Det kan være behov for gjerding og drenering av arealene.

Det kan gis SMIL tilskudd til rydding av innmarksbeite. Det kan gis tilskudd til drenering.

Ved tildeling vil brukere med kort avstand og trafikksikker adkomst til arealet bli prioritert.

Interesserte bes om å sende skriftlig melding til Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre innen 20.07.2019.

Lesja kommune, Postboks 53, 2671 Lesja

postmottak@lesja.kommune.no

Kontakt

Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21