RASK PSYKISK HELSEHJELP I DOVRE KOMMUNE I 2020

     

 

 

 

Rask psykisk helsehjelp i Dovre kommune er et tilbud til deg som er over 16 år og sliter med psykiske plager som mild eller moderat angst eller depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker.

Behandlingen begynner med en telefonkonsultasjon for avklaring av din situasjon. Deretter kan du eventuelt få tilbud om individuelle samtaler (inntil 8 timer) med veiledning til selvhjelp. Tilbudet er gratis.

Du kan kontakte Rask psykisk helsehjelp i Dovre kommune ved psykiatrisk sykepleier Leena Kaarbø tel. 90 81 07 38 mandag-fredag kl. 09-14. Får du ikke svar, ringer hun tilbake så raskt hun kan.

Du kan også sende e-post leena.kaarbo@dovre.kommune.no . Vennligst ingen sensitive opplysninger i henvendelsen via e-post. Ta kontakt, det trengs ikke henvisning fra lege!

Fyll gjerne ut følgende skjema før du tar kontakt:
PHQ-9 (depressive plager) https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2016/02/PHQ-9_elektronisk.pdf
GAD-7 (angstplager) https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2016/02/GAD-7_elektronisk.pdf
Generell bakgrunns info Skjema: Kartlegging - inntakssamtale  (PDF, 316 kB)

Kontakt

Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738