Planstrategi - offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret i Dovre har vedtatt å legge forslag til planstrategi for Dovre kommune ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist er 31. mars 2021.

Planstrategien er kommunestyret styringsredskap for hvilket planarbeid som skal gjennomføres i løpet av kommunestyreperioden. 

Planstrategi 2021-2023 - off ettersyn (PDF, 506 kB)