Næringsapparatet i Nord-Gudbrandsdal kan være en støtte for deg og din bedrift under koronautbruddet

Vi er inne i en helt spesiell situasjon på grunn av koronapandemien, og vi vet at mange i næringslivet i Nord-Gudbrandsdal har det tøft nå. 

Det er dessverre svært begrenset hva små kommuner kan bidra med, så de fleste økonomiske hjelpetiltakene kommer på nasjonalt og regionalt nivå. Samtidig ønsker vi å formidle at næringsapparatet i kommunene gjerne hører fra deg dersom du tror det er noe vi kan bidra med for å lette situasjonen for deg og din bedrift.


Du kan kontakte oss på følgende måte:

- Regionkontoret, Frode Damstuen: frode@regionkontoret.no / 909 15 501
- Dovre, Steinar Jacobsen: Steinar.Tolf.Jacobsen@dovre.kommune.no970 77 039
- Lesja, Solveig Brøste Sletta: solveig@nordveggen.no / 988 83 816
- Sel, Torfinn Steneresen: torfinn.stenersen@sel.kommune.no / 905 51 701
- Lom, Åshild M.Amundsen: ashild.amundsen@lom.kommune.no975 22 977
- Skjåk, Marianne Stensgård: marianne.stensgard@skjaak.kommune.no / 909 41 702
- Vågå, Live Brimi: live.brimi@vaga.kommune.no / 990 28 322

Hold deg oppdatert:
Informasjonen endrer seg nå fra dag til dag. Disse hjemmesidene inneholder mye nyttig informasjon og de oppdateres jevnlig:

Krisepakke 3 fra regjeringen - 29.05.20 (vg.no)

Krisetiltak for bedrifter-oppsummering NHO

Krisepakke 16.03.2020 (dagbladet.no)

Krisepakke 2 19.03.20 (dagbladet.no)

Garanti- og låneordning for bedrifter 20.03.20 (regjeringen.no)

Regjeringen vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser 27.03.20 (regjeringen.no)

Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronautbruddet - 27.03.20 (regjeringen.no)

Enighet om den tredje krisepakka i Stortinget - 31.03.20 (dagbladet.no)

Slik blir kompensasjonsordningen - 02.04.20 (regjeringen.no)

Skåppå kan hjelpe bedrifter som er berørt av COVID-19-situasjonen, kostnadsfritt (skappa.no)

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norge

- Nye permitteringsregler m.m. fra NAV

-  Lenke fra Sparebank1 Lom og Skjåk ang. korona

Temaside om korona på Folkehelseinstituttet

- Temaside om korona på Helsedirektoratet (inkludert m.a. plakater til nedlastning)

- Arbeidstilsynet 

- Råd til bedrifter ang. korona fra NHO

- Råd til reiselivsbedrifter fra NHO Reiseliv

-  Sykdom og fravær på gardsbruk, Fylkesmannen

Under har vi samlet noen av de mest nyttige linkene hvor arbeidsgivere kan finne informasjon rundt permitteringer på www.nav.no.:

Permitteringer - informasjon til arbeidsgivere

Arbeidsgiver - hva gjelder i min situasjon?

Selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon?

 

Vi anbefaler alle å følge med på kommunene sine hjemmesider for lokal informasjon om krisehåndteringen:

- Dovre kommune

- Lesja kommune 
- Sel kommune 
- Vågå kommune 
- Lom kommune 
- Skjåk kommune