Kulturmidler- frist for søknad 15. april!

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.
Søknadsfrist 15. april 2023.

Vi ser helst at dere søker digitalt. Elektronisk søknadsskjema finner dere HER!
Velg skjemaet under Kultur, idrett og fritid som heter Kultur- og idrettstilskudd - søknad.

Vedlegg som kreves til søknaden:

1. Vedtatt årsmelding for året før tildelingsåret.

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor.

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter.

4. Vedtatt aktivitetsplan for søknadsåret.

5. Oversikt over antall medlemmer bosatt i Dovre (se under hva som må med i oversikten).

  • 19 år eller yngre: .............
  • 20 år eller eldre: .............
  • Totalt (inkl. andre kommuner): .............

 

 NB! Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler i linkene nedenfor.

- Idrett.

- Musikk, dans, andre.

 

 

Det er også mulig å benytte seg av søknadsskjema som er lagt ved i denne artikkelen. Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden, eller de kan hentes i papirform på kommunehuset i reolen for brosjyrer ved inngangen.

Søkere til Musikk, dans, andre fyller ut 1 skjema for kulturmidler

  • søknadsskjema med evt. prosjektsøknad på s.2.

Søkere til Idrett fyller ut 3 skjemaer for kulturmidler

  • søknadsskjema
  • rapportskjema for hovedlag/ gruppe
  • aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget

Vedlegg kreves også ved bruk av søknadsskjema!

Søknadsskjemaer:

retningslinjer_for_tildeling_kulturmidler_-_idrett._endringer_vedtatt_2015 (PDF, 45 kB)

retningslinjer_for_tildeling_kulturmidler_-_musikk-dans-andre._endringer_vedtatt_2015. (PDF, 55 kB)

soeknadsskjema_for_kulturmidler_1 (PDF, 15 kB)

rapportskjema_for_organiserte_med_undergrupper (PDF, 14 kB)

aktivitetsrapport_for_undergrupper (PDF, 6 kB)

 

For spørsmål knyttet til ordninga, kontakt kulturkonsulent Kristine Strande, tlf.: 910 00 414, epost: kristine.strande@dovre.kommune.no