KiD - kurs i mestring av depresjon høsten 2018

 

10. oktober starter opp nytt "KiD-kurs i mestring av depresjon" i samarbeid med Lesja kommune. Påmeldingsfrist 24.09.18. Les vedlegg for ytterligere info eller ta kontakt med psykiatrisk sykepleier i Lesja Liv Enstad tlf 91886459 eller psykiatrisk sykepleier i Dovre Leena Kaarbø tlf 90810738.

Kontakt

Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738