Høring-revidert utbyggingsavtale for Dombås hyttepark

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges framforhandlet revidert utbyggingsavtale for Dombås hyttepark ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 5.oktober 2018.

Revidert utbyggingsavtale er knyttet til reguleringsplan for Dombås hyttepark, vedtatt i Dovre kommunestyre 19.03.2012, K-sak 16/12.

Endringer i forhold til tidligere inngått utbyggingsavtale dreier seg om finansiering og utbygging av vann- og avløpsnettet i området.

Partene i avtalen er følgende:

  • Dovre kommune
  • Dombås hyttepark AS (utbygger)
  • Roar Domaas (grunneier)
  • Rune Fossmo (grunneier)

Revidert utbyggingsavtale ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Dovre formannskap 06.09.18 (F-sak 26/18). Dokumentene finner du ved å følge lenkene nedenfor:

 

Avtalen med saksframlegg fra behandlingen i formannskapet blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset Båtsto samt her på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no .

Frist for merknader settes til fredag 5. oktober. Merknader sendes skriftlig til Dovre kommune.