Eiendomsskatt 2021

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2021 på kommunehuset Båtsto og på kommunens hjemmeside www.dovre.kommune.no.

Listene finner du her:

Utleggsliste 2021 - Boligeiendommer (PDF, 287 kB)
Utleggsliste 2021 - Særskilt skattegrunnlag (PDF, 38 kB)
Utleggsliste 2021 - Næringseiendommer (PDF, 52 kB)
Utleggsliste 2021 - Kraftverk (PDF, 31 kB)

Dovre kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer som har forfall 23. april og 21. oktober 2021.

Mer informasjon om eiendomsskatten, herunder bl.a. kommunens vedtak om takseringen og klageadgang finnes på kommunens hjemmeside.

Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre innen 09.04.2021.

Rådmannen