Årsbudsjett 2020 - formannskapets innstilling

Klikk for stort bildeFormannskapets innstilling til budsjett for 2020 skal behandles av kommunestyret 16.12.2019.

I hht. Kommunelovens §14-3, 3.avsnitt skal saksutredningen med forslag til vedtak, tallbudsjett mm., offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.

Budsjett 2020- formannskapets innstilling (PDF, 280 kB) m/vedlegg (PDF, 92 kB)